místo: Slavíkov, okres Prostějov
termín projektu/realizace: 2019-20
stupeň dokumentace: návrh, projekt

Rodinný dům - Slavíkov

Stavba rodinného domu reaguje na tvar, charakter a orientaci pozemku. Jedná se o současnou stavbu, která vychází z venkovského tvarosloví. Rodinný dům sestává ze tří obdélníkových hmot uspořádaných do tvaru písmene T. Na hranici pozemku směrem do ulice je umístěna přízemní hmota se zastřešením sedlovou střechou se štítem orientovaným kolmo k příjezdové komunikaci. Tato hmota je koncipována jako součást uličního oplocení. V této části se nachází garáž s dílnou a půdním prostorem. V jižní části směrem do zahrady je umístěna hlavní obytná část s obytným podkrovím, opět se zastřešením sedlovou střechou se štítem orientovaným kolmo k příjezdové komunikaci. Hmoty se sedlovými střechami jsou propojeny přízemní hmotou s plochou střechou. V této části je umístěno technické, obytné a pracovní zázemí. Uspořádání vychází z požadavku vytvořit dostatečný prostor směrem do ulice pro parkování a manipulaci a zároveň z potřeby oddělit hlavní obytný prostor s venkovní terasou od ulice.