místo: Slavonín, městská část Olomouc
termín projektu / realizace: 2021-22
stupeň dokumentace: návrh, projekt

Rodinný dům - Slavonín

Stavba rodinného domu reaguje na tvar, charakter a orientaci pozemku. Dům reaguje na okolní zahradu a komplikovaný tvar a výškové uspořádání pozemku. Vzhledem k stísněným podmínkám půdorysný tvar domu kopíruje tvar pozemku při zachování odstupových vzdáleností od hranic pozemku. Jedná se o nepravidelný lichoběžník s podélnou orientací sever-jih, kdy pobytové venkovní a vnitřní prostory jsou orientovány na západní a jižní stranu směrem do zahrady. V návaznosti na výškové uspořádání pozemku je dům řešen ve třech výškových úrovních, které kopírují průběh terénu. V severní části navazuje výškově na příjezdovou komunikaci, ve střední části klesá zároveň s pozemkem a v jižní části navazuje výškově na zahradu. Hmota domu respektuje členění dle různých výškových úrovní – severní část se zázemím, střední část která funguje jako spojovací krček a hlavní pobytová jižní část. Tomuto odpovídá i materiálové řešení, kdy severní a jižní část tvoří hmoty v jednotném materiálu lícového zdiva, které jsou propojeny menší hmotou s fasádou z tmavých obkladových desek. Severní a jižní část jsou dvoupodlažní, středová propojující část je přízemní. Jednotlivé části domu jsou zastřešeny plochou zelenou střechou v různých výškových úrovních. Hlavní hmoty stavby jsou dále členěny dřevěným obkladem, který je použit v místech vybrání objemu pro umístění venkovních zastřešených teras na severní a jižní straně a dále u zastřešení hlavního vstupu.