Místo: ulice Bryksova, Olomouc
Termín projektu / realizace: 2015 / 2018
Stupeň dokumentace: návrh, projekt

Rodinný dům - Slavonín, Olomouc

Rodinný dům je řešen jako dvoupodlažní, zastřešený plochou střechou. Určujícím faktorem při návrhu domu byla snaha o využití orientace na jižní stranu u obytných pokojů a zároveň vytvoření odcloněného prostoru venkovní terasy. Dům se skládá ze dvou vzájemně se prolínajících hmot, což je podpořeno barevným a materiálovým řešením. Výrazným prvkem domu je přesah horního podlaží, které vytváří krytou terasu a pomocí podpůrného pilíře v kombinaci se zastíněním exteriérovými žaluziemi umožňuje odclonění terasy od komunikace na jižní straně pozemku. Dům je umístěn blíž k severní hranici pozemku, což jednak splňuje regulace vyplývající z územní studie platné pro dané území a jednak umožňuje využít osluněnou jižní stranu zahrady a zároveň si udržet vzdálenost od budoucího uličního profilu.