místo: Střemeníčko, okres Olomouc
termín projektu / realizace: 2020
stupeň dokumentace: návrh

Rodinný dům - Střemeníčko

Novostavba rodinného domu je umístěna na svažitém pozemku v okrajové části obce. Stavba rodinného domu vychází z tvaru a orientace pozemku a reaguje na podmínky a regulativy dané územním plánem. V návrhu je kladen důraz na propojení objektu se zahradou. Rodinný dům sestává ze tří hmot. Střední, obdélníková převýšená část je zastřešena sedlovou střechou s podélnou orientací východ-západ. Ze severní a východní strany k této vyšší hmotě přiléhá nižší část zastřešena plochou střechou. Na východě je tato část využívána jako vnější krytá terasa. Z jižní strany tato hmota pak přechází ve stínící prvek jižní terasy a prosklené fasády. Jižní a východní terasa spočívají nad podnoži sklepní částí objektu, která je ze severní strany zapuštěná do terénu a směrem k jihu vystupuje na úroveň terénu. Z venkovních teras jsou navržena schodiště s opěrnými zdmi se vstupem do zahrady. Z otevřené jižní části suterénu je navržen částečně zapuštěný hlavní vstup do objektu a vjezd do garáže s příjezdovou cestou.