Místo: ulice Třebízského, Litovel
Termín projektu / realizace: 2014 /
Stupeň dokumentace: návrh

Rodinný dům v centru města - Litovel

Dům se nachází v proluce v centru města Litovel. Hmotové uspořádání navrhovaného domu vychází ze snahy citlivě začlenit nový objekt do stávající zástavby a přitom použít soudobé architektonické prvky. Novostavba se skládá z hlavního dvoupodlažního objemu obytné části zastřešeného sedlovou střechou, který navazuje na zástavbu a uliční čáru na západní straně ulice, dále z dvoupodlažního objemu zastřešeného plochou střechou, který tvoří spojovací prvek mezi novostavbou a sousedním předstupujícím dvoupodlažním objektem a z přízemní wellness části s plochou střechou orientované do vnitřního dvora. Jednotlivé hmoty domu jsou materiálově odlišeny.