Spolupráce: MAD design
Místo: Veleň, Praha východ
Termín projektu/realizace: 2015-2016
Stupeň dokumentace: návrh, projekt

Rodinný dům - Veleň, Praha východ

Rodinný dům se nachází v nově vznikající lokalitě v severní části obce určené pro výstavbu samostatně stojících rodinných domů. Dům je umístěn směrem k východní hranici pozemku tak, aby byl maximálně využit prostor zahrady orientované na západ. Jedná se o dvoupodlažní objekt zastřešený plochou střechou. Celkový výraz domu je inspirován funkcionalistickou architekturou meziválečného období s tím, že je přizpůsoben současným nárokům na bydlení. Dům je řešen v pasivním standardu.