Místo: Víska, Litovel
Termín projektu / realizace: 2015 /
Stupeň dokumentace: návrh

Rodinný dům - Víska u Litovle

Umístění a řešení rodinného domu vychází z  charakteru pozemku a orientace ke světovým stranám. Rodinný dům je umístěn přibližně v polovině řešeného pozemku, u východní hranice parcely. Toto umístění umožňuje využít jižní prosluněnou stranu pro hlavní pobytovou část domu, dále využít výhledy do zahrady na západní straně a vymezit se vůči sousednímu poli na straně východní. V jižní části, v návaznosti na příjezdovou komunikaci, je umístěno kryté parkovací stání se zahradním skladem. Parkovací přístřešek u vjezdu na pozemek funguje zároveň jako odclonění jižní strany objektu rodinného domu od příjezdové komunikace. Řešený rodinný dům je přízemní objekt, který se skládá z několika objemů různé velikosti a výšky v závislosti na vnitřním využitím. Jednotlivé části jsou zastřešeny pultovými střechami a vzájemně materiálově a barevně odlišeny. Na jižní straně je převýšená hlavní obytná část s pultovou střechou bez přesahů. Na jižní část navazuje na západní straně nižší objem s pokoji a zastřešenou venkovní terasou. Na severní straně je navazující nejvyšší objem s půdním prostorem. U vstupu na východní straně je k severnímu objemu přisazeno kryté závětří s technickým zázemím. Vstup je od zadní části zahrady odcloněn pomocí kamenné zídky.