místo: Zábřeh na Moravě
termín projektu / realizace: 2022
stupeň dokumentace: návrh

Rodinný dům - Zábřeh na Moravě

Novostavba rodinného domu je řešena s ohledem na stísněnou plochu pozemku, jeho tvar a orientaci. Dům se skládá ze dvou kvádrových hmot - hlavní dvoupodlažní kvádr s obytnou částí zastřešený plochou střechou a k němu je přisazen menší přízemní objem technického zázemí se zastřešenou terasou a parkovacím stáním. Menší objem ja navržen tak, aby působil maximálně vzdušně. Pod zastřešení zázemí je vsunuta hmota se zahradním skladem a technickou místností. Hlavní fasáda obytné části domu je orientována na jihovýchod, pobytová zahrada potom na jih směrem do ulice. Vjezd i terasa jsou od ulice vizuálně odcloněny zděnou částí oplocení. Členění objektu je podpořeno rozdílným materiálovým řešením fasád na jednotlivých částech.