Autor: Ing. arch. Stanislav Srnec
Zpracovatel: CAD projekt plus s.r.o.
Místo: Zastávka, okres Brno venkov
Termín projektu / realizace: 2008 - 2009
Stupeň dokumentace: návrh, projekt

Rodinný dům - Zastávka u Brna

Navrhovaný rodinný dům se nachází v obci Zastávka, okres Brno venkov. Typické pro danou lokalitu jsou daleké výhledy do okolní zvlněné krajiny na jedné straně a těsná blízkost lesa na straně druhé. Rodinný dům je koncipován jako dům atriového typu. Stěžejním prvkem v uspořádání a celkovém členění objektu je venkovní centrální prostor – atrium, které je z východní, západní a jižní strany obestavěno. Jižní strana zůstává volná a otevírá výhledy do volné krajiny. Jednotlivá křídla mají rozdílnou funkční náplň a jsou také rozdílně výrazově ztvárněna. Celkově se objekt otevírá do atria pomocí prosklených stěn a francouzských oken, směrem k hranicím pozemku je objekt členěn „průzory“ zajišťujícími vnitřní soukromí.