místo: Teplice nad Bečvou 53
termín projektu / realizace: 2019
stupeň dokumentace: návrh

Společenské centrum - Teplice nad Bečvou

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu stávajícího objektu prodejny na společenské centrum se sálem, zázemím a prodejnou a řešení navazujícího veřejného prostranství. Navržené úpravy respektují stávající nosný systém budovy. Pro požadované využití objektu dochází k jejímu nezbytnému navýšení o jedno podlaží a vzniká tak dominanta centrální části obce, která svými proporcemi odpovídá zamýšlenému významu a účelu budovy. Společenské centrum je navrženo jako novodobý objekt doplňující strukturu stávající zástavby. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objem zastřešený plochou střechou. Výrazným prvkem objektu je převýšená předstupující hmota sálu ve druhém nadzemním podlaží. Pod předstupující hmotou je umístěno kryté závětří na které navazují prosklené plochy hlavních vstupů. Hmotové členění objektu je podpořeno i materiálově, kdy je na sníženou část objemu a ustupující části přízemí použitý jiný materiál fasády. Fasáda je řešena v bílé omítce v kombinaci s dřevěným vertikálním provětrávaným obkladem.