Místo: Ošíkov, okres Prostějov
Termín projektu / realizace: 2012 - 2013
Stupeň dokumentace: návrh, projekt

Společenský sál - Ošíkov

Jedná se o rekonstrukci a přístavbu technického objektu navazujícího na stávající penzion a restauraci. Objekt má charakter halové zděné stavby a byl dříve využíván jako pila, skladové prostory a technické zázemí areálu. Rekonstrukce řeší úpravu objektu na společenský sál, wellness zázemí a apartmány. Stávající objekt se skládá z hlavní části s obdélníkovým půdorysem a sedlovou střechou a z přístavby s pultovou střechou na východní straně. V návrhu je zvýrazněn hlavní objem objektu, který evokuje tradiční stodolu, na něj potom navazuje upravený a rozšířený objem přístavby, u kterého jsou záměrně použity jiné výrazové prostředky a tvarosloví tak, aby zůstal na první pohled čitelný základní hlavní objekt stodoly. Rekonstruovaný objekt je se stávajícím penzionem propojen pomocí spojovacího zděného krčku