místo: ul. Kollárova, Litovel
termín projektu/realizace: 2017-18
stupeň dokumentace: návrh

Sportovní areál - Litovel

Řešené území se nachází poblíž centra města Litovle. Jedná se o sportovní areál na jehož ploše se v současnosti nalézá budova Sokolovny, venkovní hřiště, nekryté tribuny a zázemí. Na volné ploše mezi sokolovnou a současnými tribunami je navržena nová hala pro házenou a jiné sporty. Součástí haly je zázemí pro venkovní hřiště s krytými tribunami na místě stávajících nezastřešených venkovních tribun v nevyhovujícím stavu. Umístění haly reaguje na stávající sokolovnu a nezastiňuje ji při pohledu od hlavní příjezdové komunikace. V prostoru mezi halou a komunikací je řešeno parkování pro potřeby haly, v zadní části sousedící s areálem gymnázia je navrženo venkovní hřiště pro petang a multifunkční hřiště s umělým povrchem. Hala je zastřešena plochou střechou se zaatikovými žlaby. Prosvětlení haly je zajištěno průběžným pásovým kopilitovým oknem, které horizontálně rozčleňuje objem haly. Na sníženou hmotu zázemí navazují přistavěné kryté tribuny zastřešené lehkou kovovou konstrukcí. Na štítových stěnách haly jsou navrženy popínavé rostliny, které celkovou hmotu v návaznosti na sokolovnu zjemňují a začleňují ji do okolní parkové úpravy. Zázemí sportovců v podobě šaten, hlavního vstupu atd. je umístěno do prvního podzemního podlaží sokolovny a je s halou propojeno proskleným krčkem.