místo: ul. Legionářská, Olomouc
termín projektu / realizace: 2020 -
stupeň dokumentace: návrh, projekt

Sportovní hala ZORA

Návrh přístavby tréninkové haly a šaten vychází z požadavku investora zajistit možnost celoročního tréninku v komfortu kryté haly. Navržená tréninková hala přiléhá ke stávající sportovní hale k její jižní fasádě, půdorysně má tréninková hala tvar obdélníku, je jednopodlažní s galerií na severní straně, nepodsklepená, je zastřešená pultovou střechou vyspádovanou ve směru k jihu, ve střeše jsou navrženy prosvětlovací kruhové tubusy světlovodů. Objekt přístavby šaten přiléhá k východní fasádě tréninkové haly, má také tvar obdélníku, je navržen jako dvoupodlažní, a je zastřešen plochou střechou. Objekt je tvarově rozdělen na dvě hmoty s různým materiálovým řešením fasád. 1.NP přiléhá k tréninkové hale a okolním stávajícím objektům. 2.NP je odsazené od tréninkové haly, což umožní prosvětlení místností šaten v 1.NP pomocí světlovodů, a také předsazené oproti vlastnímu 1.NP, čímž je vytvořeno krytí vstupu do 1.NP. Prosvětlení místností je zajištěno okny a světlovody.