místo: ul. Kašparova, Olomouc
termín projektu/realizace: 2019
stupeň dokumentace: návrh

Studentské koleje - Olomouc

Jedná se o novostavbu studentských kolejí. Stavba je řešena tak, aby i přes poměrně stísněné podmínky v území vzniklo bydlení pro studenty splňující dnešní nároky co se týká soukromí a místa pro společné aktivity. Objekt je tvořen pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím s tím, že páté nadzemní podlaží je ustupující. Výrazným prvkem fasády jsou pohyblivé a pevné zástěny lodžií, balkonů a venkovního schodiště v barvě oranžové a žluté. Příjezdová komunikace k objektu je navržena v návaznosti na ulici Kašparova. Součástí uličního profilu je zeleň v podobě zatravněného pruhu se vzrostlou zelení směrem k navazujícím zahradám rodinných domů na východní straně. Na vstup do objektu navazuje rozptylová a odpočinková zpevněná plocha.