Autor: Ing. arch. Stanislav Srnec
Zpracovatel: CAD projekt plus s.r.o.
Místo: ulice Průmyslová, Prostějov
Termín projektu / realizace: 2006/2008
Stupeň dokumentace: návrh, projekt, autorský dozor

Vývojové centrum firmy KENDRION - Prostějov