Spolupráce: Hostinův Důl, Tršice
Místo: Chválkovice, Olomouc
Termín projektu / realizace: 2013 -
Stupeň dokumentace: návrh

Wellness zázemí - Tršice

Jedná se o novostavbu wellness zázemí jezdeckého areálu. Hmotově a materiálově je novostavba objektu zázemí řešena tak, aby citlivě zapadla do jezdeckého areálu a navázala na materiálové řešení stávajících objektů s důrazem na maximální využití výhledů do okolní krajiny. Novostavba je členěna na otevřenou nevytápěnou a uzavřenou vytápěnou část. Otevřená část je tvořena pultovou střechou s falcovanou kovovou krytinou, která je nesena na severní, východní a západní straně dřevěnými sloupky, na jižní straně kamennými pilíři. Uzavřená část je vsazena mezi kamenné pilíře a pultovou střechu a je tvořena dřevostavbou s provětrávanou fasádou s dřevěným obložením. Uzavřená část objektu bude užívána celoročně, otevřená část z bazénem bude užívána sezónně.