místo: ul. Lazecká, Olomouc
termín projektu/realizace: 2019-20
stupeň dokumentace: návrh, projekt

Závodní a tréninkové centrum - Olomouc

Jedná se o tréninkové a školící centrum se zázemím v areálu jízdárny. Tréninkové centrum navazuje na stávající jezdecký areál a dále ho přirozeně rozšiřuje. V kryté hale opracoviště bude docházet k trénování koní. Na halu opracoviště navazují kryté boxy na ustájení. V nejsevernější části řešeného území byla navržena zpevněná plocha pro parkování vozidel přepravující koně se zázemím a školícím centrem. Montovaná hala opracoviště je krytá plachtovinou. Navazující boxy pro ustájení jsou navrženy jako montovaná konstrukce. Boxy jsou z vnější strany doplněny o předsazenou stěnu, která slouží jako sjednocující, částečně stínící prvek a dovoluje navrhované stavbě lépe splynout s okolím. Objekt zázemí a školícího centra je navržen jako modulová stavba sestavená z kontejnerů.