Místo: Uničov, okres Olomouc
Termín projektu / realizace: 2012
Stupeň dokumentace: návrh

Zimní stadion - Uničov

Jedná se o rekonstrukci a přístavbu zázemí zimního stadionu v Uničově. Je tu řešena rekonstrukce šaten se zázemím pod tribunami a zbourání stávající přístavby a stávajícího vedlejšího vstupu a nová kompaktní přístavba doplňující hmotu stadionu. Celkově je přístavba objektu rozdělena na čtyři samostatné části, z toho jsou dvě části třípodlažní s vertikálními komunikacemi – schodiště, výtah - a dvě části dvoupodlažní - s prostory zázemí. Rozdělení na samostatné objemy umožňuje upravit velikost a výšku jednotlivých částí podle vnitřního využití. Zastřešení je řešeno plochou střechou. Na vnějších fasádách jsou použity barvy klubového znaku, červená a žlutá, z toho červená je použita na komunikační části a žlutá na části se zázemím. Část u hlavního vstupu je předsazena před hlavní objekt stadionu tak, aby byla při příjezdu viditelná a je na ní umístěn znak a nápis hokejového klubu.