Pro jednotlivé obory - urbanismus, pozemní stavby, interiérová tvorba - zajišťujeme všechny stupně projektové dokumentace:

Komplexní projektová příprava

 • urbanistické studie a územně plánovací podklady
 • architektonické studie a návrhy
 • projekty pro územní rozhodnutí
 • projekty pro stavební povolení
 • projekty pro provedení stavby
 • podklady pro výběr dodavatele stavby a zadání stavby
 • návrhy interiérů vč. designu atypických prvků
 • digitální modely a počítačové vizualizace
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • rozpočet včetně výkazu výměr

Inženýrská činnost

 • vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně obstarání potřebných dokladů
 • zastupování stavebníka ve správních řízeních před orgány veřejné správy
 • zajištění stavebně repliky hodinek technických průzkumů včetně geodetických prací
 • výběr dodavatele
 • výkon technického a autorského dozoru

Realizace zakázek

 • koordinace dodávky celé stavby na klíč včetně obstarání kolaudace
 • koordinace dodávek interiéru